calamars اندازی برنامه سلیمانی گیلان

calamars: اندازی برنامه سلیمانی گیلان راه اندازی کانون فرهنگی هنری مساجد کشور ارشاد اسلامی

گت بلاگز اخبار پزشکی شام دیرهنگام مکانیسم سوزاندن چربی را مختل می کند

یافته های تازه بیانگر این مطلب است که دیر شام خوردن می تواند به مراتب خطرناک تر از آن چیزی باشد که تصورش را می کنید.

شام دیرهنگام مکانیسم سوزاندن چربی را مختل می کند

شام دیرهنگام مکانیسم سوزاندن چربی را مختل می کند

عبارات مهم : تغذیه

یافته های تازه بیانگر این مطلب است که دیر شام خوردن می تواند به مراتب خطرناک تر از آن چیزی باشد که تصورش را می کنید.

به گزارش مهر، به گفته محققان دانشگاه پنسیلوانیا، در مقایسه با غذاخوردن زودهنگام، غذاخوردن دیرهنگام می تواند موجب زیاد کردن وزن، انسولین و کلسترول شود و تاثیر منفی بر متابولیسم چربی و نشانگرهای هورمونی دخیل در بیماری قلبی، دیابت و سایر پرسشها سلامت خواهد داشت.

شام دیرهنگام مکانیسم سوزاندن چربی را مختل می کند

یافته ها بیانگر شواهد اولیه آزمایشی در مورد پیامدهای متابولیکی غذاخوردن مداوم با تاخیر در مقایسه با غذاخوردن در طول روز هستند.

نامنی ژول، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «غذاخوردن دیرهنگام به هنگام شب تاثیر منفی بر وزن، انرژی و نشانگرهای هورمونی نظیر گلوکز و انسولین اوج دارد که در دیابت، کلسترول و تری گلیسیریدها نقش داشته و در نهایت با پرسشها قلبی-عروقی و سایر پرسشها سلامت مرتبط هستند.»

یافته های تازه بیانگر این مطلب است که دیر شام خوردن می تواند به مراتب خطرناک تر از آن چیزی باشد که تصورش را می کنید.

در این مطالعه، ۹ فرد بزرگسال با وزن سالم تحت دو شرایط قرار گرفتند: غذاخوردن در روز یعنی سه وعده غذایی مهم و دو میان وعده بین ساعت ۸ صبح تا ۷ عصر به مدت هشت هفته؛ و دیگری غذاخوردن دیرهنگام یعنی سه وعده غذای مهم و دو میان وعده از ظهر تا ۱۱ شب به مدت هشت هفته.

بین این دو اوضاع دو هفته وقفه انداخته شد تا هیچ یک تاثیری برهم نداشته باشند. مدت وقت خواب هم از ساعت ۱۱ شب تا ۹ صبح در هر دو اوضاع ثابت بود. اندازه های متابولیکی و خون همه شرکت کنندگان در شروع مطالعه، بعد از نخستین شرایط تغذیه، بعد از دو هفته وقفه، و بعد از دومین اوضاع تغذیه اندازه گیری شد. با این آزمایشات، تیم تحقیق می توانست تغییرات در وزن، متابولیسم و انرژی مصرفی را اندازه گیری کند.

محققان دریافتند زمانیکه شرکت کنندگان دیرهنگام غذا می خوردند در مقایسه با اوضاع تغذیه در روز، وزن ارزش زیاد کردن یافته بود. همچنین محققان دریافتند سایر موارد منعکس کننده زیاد کردن شرایط منفی متابولیکی در اوضاع غذاخوردن باتاخیر نظیر میزان انسولین، گلوکز به هنگام ناشتا، کلسترول و تری گلیسیریدها وجود داشت.

شام دیرهنگام مکانیسم سوزاندن چربی را مختل می کند

همچنین محققان با ترسیم اوضاع شبانه روزی هورمون ها دریافتند در طول اوضاع غذاخوردن در روز، هورمون «گرلین» که موجب جنبش اشتها می شود در اوایل روز به اوج می رسد و هورمون «لپتین» که به حفظ سیری کمک می کند، در آخرهای روز به اوج می رسد. از اینرو محققان عنوان می کنند غذاخوردن زودهنگام به جلوگیری از غذاخوردن بیش از حد در هنگام عصر و در شب کمک می کند.

واژه های کلیدی: تغذیه | محققان | انسولین | کلسترول | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs