calamars اندازی برنامه سلیمانی گیلان

calamars: اندازی برنامه سلیمانی گیلان راه اندازی کانون فرهنگی هنری مساجد کشور ارشاد اسلامی

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی شرکت‌ها آزاد هستند راجع به حضور یا عدم حضور در کشور عزیزمان ایران تصمیم بگیرند / کمیسیون اروپا

سخنگوی کمیسیون اروپا در یک نشست خبری روز چهارشنبه تأکید کرد شرکت‌های اروپایی آزادند راجع به حضور یا عدم حضور در کشور عزیزمان ایران تصمیم بگیرند.

شرکت‌ها آزاد هستند راجع به حضور یا عدم حضور در کشور عزیزمان ایران تصمیم بگیرند / کمیسیون اروپا

کمیسیون اروپا: شرکت ها آزاد هستند راجع به حضور یا عدم حضور در کشور عزیزمان ایران تصمیم بگیرند

عبارات مهم : اروپا

سخنگوی کمیسیون اروپا در یک نشست خبری روز چهارشنبه تأکید کرد شرکت های اروپایی آزادند راجع به حضور یا عدم حضور در کشور عزیزمان ایران تصمیم بگیرند.

به گزارش فارس، سخنگوی کمیسیون اروپا روز چهارشنبه گفت شرکت ها آزادند راجع به ادامه فعالیتشان در کشور عزیزمان ایران در بحبوحه تحریم های آمریکا تصمیم بگیرند.

شرکت‌ها آزاد هستند راجع به حضور یا عدم حضور در کشور عزیزمان ایران تصمیم بگیرند / کمیسیون اروپا

«مینا آندریوا»، سخنگوی این کمیسیون همچنین تصریح کرد که اتحادیه اروپا، قوانین مسدودساز تحریمی را به منظور حمایت از شرکت های این اتحادیه در برابر آثار فرا سرزمینی تحریم های آمریکا فعال کرده است.

قوانین مسدودساز شرکت های کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ملزم می کند ظرف ۳۰ روز بعد از آنکه به واسطه آثار فراسرزمینی تحریم های اتحادیه اروپا مجبور خسارت شدند، شورای اروپا را در جریان قرار دهند. شرکت های اروپایی همچنین از رعایت آثار فراسرزمینی تحریم های مشمول قوانین مسدودساز، منع شده است اند. علاوه بر این، این قوانین احکام دادگاه های خارجی که بر اساس آثار فراسرزمینی تحریم های آمریکا وضع شده است باشند را در اتحادیه اروپا بی اثر می کند.

سخنگوی کمیسیون اروپا در یک نشست خبری روز چهارشنبه تأکید کرد شرکت‌های اروپایی آزادند راجع به حضور یا عدم حضور در کشور عزیزمان ایران تصمیم بگیرند.

به گزارش اسپوتنیک، سخنگوی کمیسیون اروپا در یک نشست خبری گفت: «طبق قوانین مسدوساز، فعالان اقتصادی اتحادیه اروپا آزادند کسب و کارهای خودشان را همان طور که مناسب می بینند و مطابق با قوانین این اتحادیه و قوانین ملی پیش ببرند.»

وی اضافه کرد: «این به معنی آن است که آنها آزادند گزینش کنند راجع به شروع، ادامه یا توقف کارشان در کشور عزیزمان ایران و راجع به ورود به بخش اقتصادی این کشور بر اساس ارزیابی خودشان از اوضاع اقتصادی آنجا تصمیم بگیرند.»

سخنگوی کمیسیون اروپا تصریح کرد: «هدف قوانین مسدودساز دقیقا تضمین این است که این نوع تصمیم گیری های تجاری آزاد باقی می مانند.»

شرکت‌ها آزاد هستند راجع به حضور یا عدم حضور در کشور عزیزمان ایران تصمیم بگیرند / کمیسیون اروپا

واژه های کلیدی: اروپا | ایران | قوانین | کمیسیون | تحریم ها | اتحادیه اروپا | تحریم های آمریکا | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs